[et_pb_section fb_built="1" _builder_version="3.12.2"][et_pb_row _builder_version="3.12.2"][et_pb_column type="4_4" _builder_version="3.12.2" parallax="off" parallax_method="on"][et_pb_text _builder_version="3.12.2"]

Zpracování osobních údajů

DEFINICE POJMŮ:

 Osobní údaje

Osobní údaje jsou všechny údaje, které se vztahují k vaší osobě. Patří k nim zejména vaše jméno a příjmení, vaše emailová adresa, telefonní číslo nebo vaše uživatelské jednání při používání naších elektronických médiích.

 

 Průzkum trhu

Díky průzkumu trhu jsme schopní získat empirické základy pro rozhodnutí, které se týkají našeho obchodního modelu. Přitom se zabýváme určitým rozsahem témat, například komunikačními a manažerskými zvyklostmi, potřebám v oblasti osobního rozvoje nebo používáním médií. K tomu zaznamenáváme osobní údaje, které předem anonymizujeme, takže zpracované údaje není možné v žádném případě přiřadit k vaší osobě.

 

ZPRACOVANÉ OSOBNÍ ÚDAJE A ÚČELY JEJICH ZPRACOVÁNÍ

➢ Objednání služeb a produktů u Media Education CEE s.r.o. a uzavření smlouvy o poskytnutí služeb a produktů. Za účelem plnění práv a povinností ze smlouvy zpracováváme tyto vaše osobní údaje:

 • jméno a příjmení
 • datum narození
 • obchodní firma / IČ
 • bydliště / sídlo.

 

➢ Zasílání emailových (obchodních) sdělení obsahujících informace o novinkách, aktuálních nabídkách či speciálních slevových akcích na služby a produkty Media Education CEE s.r.o., jejích zástupců či vybraných spřátelených organizací / obchodných partnerů, doporučení knih a další užitečné rady v oblasti komunikace a osobního rozvoje od naších odborníků. Prostřednictvím emailu vás budeme dále informovat a motivovat k dalším pokrokům ve vašem rozvojovém programu.

 

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 PRÁVNÍ ZÁKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Právním základem pro zpracování vašich osobních údajů v případě objednání služeb a produktů a uzavření smlouvy je splnění smlouvy. Právním základem pro zpracování Vašich osobních údajů ve zbylých případech (emailové (obchodní) sdělení, SMS připomínky, vedení klientské karty) je váš souhlas. Vaše osobní údaje budou zpracovávány na základě tohoto souhlasu, který může být kdykoliv jednoduše a bez uvedení důvodů odvolán telefonicky na tel. čísle +420 776 574 925, anebo emailem odeslaným na adresu cm@mediaed.cz. Odvoláním souhlasu ovšem není dotčena zákonnost předchozího zpracování.

 

 ZÁSTUPCE SPRÁVCE PŘI ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Zástupcem Správce pro osobní údaje je Mgr. Cristina Muntean, tel. +420 776 574 925, email cm@mediaed.cz, na kterou se můžete kdykoliv obrátit s případnými dotazy ohledně vašich osobních údajů.

 

 PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vaše osobní údaje nikomu nepředáme, ani nijak jinak nesdělíme mimo naší společnost. Vaše osobní údaje nebudou předány do třetí země nebo mezinárodní organizaci. Máme zavedena technická a organizační bezpečnostní opatření, abychom chránili Vaše osobní údaje v co nejvyšší míře, zejména proti neoprávněnému přístupu k nim. Vaše osobní údaje jsou bezpečně uchovány v cloudovém uložišti, které nám zajišťují dva profesionální poskytovatelé, obchodní společnost Dropbox International Unlimited Company, se sídlem One Park Place, 5. patro, Upper Hatch Street, Dublin 2, Irsko, a obchodní společnost SFDC Ireland Ltd, se sídlem One Central Park Level 3, Central Park Leopardstown, Dublin 18, Irsko. Dropbox Business je certifikovaná společnost, která uplatňuje standardy bezpečnosti dat ISO 27001/2, ISO27018/17 a SOC 2.

 

 DOBA UCHOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vaše osobní údaje budeme v případě uzavření smlouvy ohledně objednání služeb a produktů a uzavření smlouvy uchovávat po dobu trvání a smlouvy a 3 roky po jejím skončení. Je-li zpracování vašich osobních údajů založeno na vašem souhlasu a nebude-li váš souhlas odvolán, vaše osobní údaje budeme uchovávat po dobu, kdy budete navštěvovat a užívat služby společnosti Media Education CEE s.r.o. a jejích zástupců za účelem školení, poradenství, koučinku, mentoringu či jiných druhů konzultace s našimi odborníky. Poté si údaje ponecháme ještě 3 roky pro případ, že byste se k nám vrátili/a, abychom mohli navázat na předchozí spolupráci s vámi a znovu vám připravit služby na míru. I po tuto dobu jste oprávněn/a kdykoliv svůj souhlas odvolat a požádat o výmaz vašich osobních údajů.

 

 POŽADAVEK ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Poskytnutí osobních údajů je smluvním požadavkem. K poskytnutí osobních údajů nejste povinen/a. Ovšem, pokud nám neposkytnete osobní údaje uvedené výše, nebudeme v případě objednání služeb a produktů vám je poskytnout, ani vám ve zbylých případech nebudeme schopní poskytnout skutečně kvalitní školení, poradenství i další služby individualizované přímo pro vaši osobu.

 

 PRÁVA KLIENTA

Máte právo kdykoliv od nás požadovat informace o svých osobních údajích uložených u nás, o jejich původů, příjemcích nebo kategoriích příjemců a o účelu zpracování osobních údajů. Máte právo získat od nás potvrzení, zda vaše osobní údaje jsou nebo nejsou zpracovávány a pokud ano, máte právo získat k nim přístup.

 

Dále máte také právo:

 1. Požadovat opravu nepřesných osobních údajů a doplnění neúplných osobních údajů.
 2. Požadovat výmaz osobních údajů, zejména pokud:
  1. již nejsou potřebné pro výše uvedené účely;
  2. jste odvolal/a souhlas k jejich zpracování;
  3. je zpracování prováděno protiprávně.
 3. Na omezení zpracování osobních údajů, zejména pokud:
  1. popíráte přesnost osobních údajů a my musíme jejich přesnost ověřit;
  2. zpracování je protiprávní, ale místo výmazu žádáte omezení použití údajů;
  3. již vaše údaje nadále nepotřebujeme, ale vy je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu svých právních nároků.
 4. Požadovat přenos osobních údajů k vámi určenému subjektu.
 5. Vznést námitku proti zpracování osobních údajů, zejména v případě přímého marketingu.
 6. Podat stížnost Úřadu na ochranu osobních údajů (www.uoou.cz), pokud byste snad nabyl/a dojmu, že jsou porušeny ustanovení právních předpisu na ochranu vašich osobních údajů.

[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section]

CristinaMuntean.TV E-learning, practical advice and inspiration from the very best

Menu

searchclosearrow-circle-o-downangle-downellipsis-vcross